Apie EKO
Apie EKO

UAB „A.Valinsko tvenkiniai“ 2023-2027 m. įgyvendina projektą „UAB „A.Valinsko tvenkiniai“ ekologinis žuvies auginimas“ (Nr. 21EK-23-03-S-014-PR001) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Ekologinė akvakultūros gamyba“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašą.

 

UAB „A.Valinsko tvenkiniai“ vykdo ekologinę gamybą 55,66 ha tvenkiniuose nuo 2021 metų. Siekiama, kad gamybinė veikla būtų tvari, draugiška aplinkai.

Projekto tikslas – teikti įvairiapusę naudą tiek vartotojui, tiek gamtai, mažinant taršą, taupant vandens išteklius. Tai turės teigiamą poveikį biologinei įvairovei, prisidės prie vertingo kraštovaizdžio saugojimo. Taip pat skatins ekologiško statuso maisto produkto gamybą ir jo pateikimą vartotojui, didins ekologiškų produktų žinomumą visuomenėje ir skatins platesnį jų vartojimą.

Projekto vertė – 69 300 Eur.

Avtvenkiniai